Om artikeln Surfplattorna visar vägen

No Comments

I den här artikeln har jag tänkt att lyfta fram en väldigt bra artikel. Den heter Surfplattorna visar vägen och bemöter mycket av den vardagliga kritik som samhällets utveckling inom teknik får. Anledningen till att jag delar med mig av det här är för att jag inte tror att så många har läst artikeln då den är ändå sen 2011. Inte heller tror jag att så många skulle söka upp den så det blir bäst om jag bara förklarar de viktigaste delarna. Även om det var åtta år sedan artikeln kom så slår författaren huvudet på spiken i många av punkterna som tas upp.

I debattartikeln ”Surfplattorna visar vägen” ifrån Västerbottens-Kuriren 25/8-2011 så ifrågasätter Ola Nordebo kritiken mot den nuvarande teknikutvecklingen kring surfplattor och e-böcker. Han menar att alla människor har nytta av det nya digitaliserandet utan att man behöver vara särskilt teknikintresserad. Dessutom anser Nordebo att det som pågar för ut möjligheter till läsning, skrivande samt mycket mer till den gemene människan. Det öppnar upp potentialen att kunna utnyttja detta under vilken tidpunkt som helst och även oberoende på hur livssituationer ser ut. Read More…

Categories: Internet, IT, Kunskap, Språk

Svenska Akademin

No Comments

Svenska Akademiens instiftelse


”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Det var kungens egna ord om den Svenska Akademiens arbete.  Det var till stor del kungen själv som skrev Akademiens stadgar och det gjorde han med inspiration från reglerna av den Franska Akademien. Stadgarna från de båda Akademierna påminner därför en hel del om varandra.

Gustav III bestämde att man skulle införa den 20:e december som högtidsdag för den Svenska Akademien. Detta för att det var datumet för Gustav II födelse. Det fanns även grundläggande patriotiska tankar bakom den Svenska Akademien. Han ville stärka den patriotiska känslan i landet. Han bestämde sig därför att man varje år på högtidsdagen skulle prägla ett mynt med en avteckning av en framgångsrik svensk.

Read More…

Categories: Kunskap, Språk