Om artikeln Surfplattorna visar vägen

No Comments

I den här artikeln har jag tänkt att lyfta fram en väldigt bra artikel. Den heter Surfplattorna visar vägen och bemöter mycket av den vardagliga kritik som samhällets utveckling inom teknik får. Anledningen till att jag delar med mig av det här är för att jag inte tror att så många har läst artikeln då den är ändå sen 2011. Inte heller tror jag att så många skulle söka upp den så det blir bäst om jag bara förklarar de viktigaste delarna. Även om det var åtta år sedan artikeln kom så slår författaren huvudet på spiken i många av punkterna som tas upp.

I debattartikeln ”Surfplattorna visar vägen” ifrån Västerbottens-Kuriren 25/8-2011 så ifrågasätter Ola Nordebo kritiken mot den nuvarande teknikutvecklingen kring surfplattor och e-böcker. Han menar att alla människor har nytta av det nya digitaliserandet utan att man behöver vara särskilt teknikintresserad. Dessutom anser Nordebo att det som pågar för ut möjligheter till läsning, skrivande samt mycket mer till den gemene människan. Det öppnar upp potentialen att kunna utnyttja detta under vilken tidpunkt som helst och även oberoende på hur livssituationer ser ut. Read More…

Categories: Internet, IT, Kunskap, Språk

Internets grund – Sökmotoroptimering

No Comments

SEO är en engelsk förkortning och står för “search engine optimization” eller sökmotoroptimering på svenska. Det är processen att få naturlig trafik genom sökmotorer. Alla stora sökmotorer som Google, Bing och Yahoo har primära sökresultat. Där listas hemsidor baserat på hur relevanta de är för användaren samt sökordet. Relevansen räknas ut genom ständigt uppdaterandes algoritmer. Dessa sökresultat får inte blandas ihop med de betalda annonser där man måste betala för varje klick annonsen får. En hemsida listad högst på Google kan generera stora mängder besökare. En studie framställd av Advanced Web Ranking visar att nära 70 % av alla besökare hamnar på någon av de fem högst listade resultaten.

Inte bara det framgår, utan även att knappt 5 % söker sig vidare till sida två. Med den statistiken förstår man vilken ofantlig skillnad det gör för ett företag att ligga på förstasidan för sitt sökord istället på sida tre som det 29e resultatet. Hur får man då sin hemsida till förstasidan för valda sökord? Google värderar en mängd olika faktorer när de bestämmer hur högt en sida ska hamna. Igenkänning, relevans, plats och design är bara några av detaljerna som spelar roll. Read More…

Categories: Internet, IT, Kunskap

Bloggens makt i samhället – Del 2 av 2

No Comments

Nu kommer del 2 av serien Bloggens makt i samhället.


I boken Bloggtider(2005) så skriver Erik Sattin om hur bloggare haft viktigare roller än andra klassiska medier så som tidningar och television under specifika händelser.
Ett exempel författaren framhäver är påtvingandet av republikanens Trent Lotts avgång från senaten efter ett rasistiskt uttalande under senatorn Storm Thurmonds hundraårsfirande.

Sattin berättar att nyhetskanalerna på plats inte uppmärksammade uttalandet till en början utan fortsatte fokusera på den glada stämningen vid firandet. Han informerar om att två stora bloggare hade kommenterat uttalandet sarkastiskt och därefter spred det sig vidare genom bloggvärlden. Författaren menar att bloggarna vägrade släppa taget om händelsen eftersom att de inte var tvungna att skriva i syfte att göra några annonsörer nöjda, utan för att de drevs av entusiasm samt det inflytande de byggt upp bland sina läsare. Han berättar att nyhetskanalerna inte tog upp uttalandet förens efter att det redan spridit sig som en löpeld i bloggvärlden samt att det hela slutade med att Trent Lott var tvungen att avgå trots flera ursäkter.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap

Bloggens makt i samhället – Del 1 av 2

No Comments

De olika medier där folk hämtar information om vad som sker i världen ser annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Bloggsfären växer ständigt och idag finns det tiotals miljoner bloggar där man kan hämta information samt aktivt delta i diskussioner med anda människor. Under de senaste åren har besöken på bloggar växt kraftigt och därmed även inflytandet vilket lyfter fram frågan: Är bloggen en maktfaktor?

I forskningsrapporten Unga medborgares bloggande som demokratiskt deltagande(2007) så berättar Karin Rudefelt om hur bloggtrenden inleddes 1999 med att ett flertal lättillgängliga publiceringsverktyg inriktat mot bloggande som till exempel Blogger.Com lanserades. Vidare säger hon att det finns en viss tillit till att bloggtekniken ger bättre möjligheter för medborgliga samtal och samtidigt att det är många bloggare som själva ser en stor potential för att kunna påverka samhället politiskt via bloggande.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap