Om artikeln Surfplattorna visar vägen

No Comments
Spread the love

I den här artikeln har jag tänkt att lyfta fram en väldigt bra artikel. Den heter Surfplattorna visar vägen och bemöter mycket av den vardagliga kritik som samhällets utveckling inom teknik får. Anledningen till att jag delar med mig av det här är för att jag inte tror att så många har läst artikeln då den är ändå sen 2011. Inte heller tror jag att så många skulle söka upp den så det blir bäst om jag bara förklarar de viktigaste delarna. Även om det var åtta år sedan artikeln kom så slår författaren huvudet på spiken i många av punkterna som tas upp.

I debattartikeln ”Surfplattorna visar vägen” ifrån Västerbottens-Kuriren 25/8-2011 så ifrågasätter Ola Nordebo kritiken mot den nuvarande teknikutvecklingen kring surfplattor och e-böcker. Han menar att alla människor har nytta av det nya digitaliserandet utan att man behöver vara särskilt teknikintresserad. Dessutom anser Nordebo att det som pågar för ut möjligheter till läsning, skrivande samt mycket mer till den gemene människan. Det öppnar upp potentialen att kunna utnyttja detta under vilken tidpunkt som helst och även oberoende på hur livssituationer ser ut.

Nordebo påpekar att det idag fortfarande har att göra med vad man personligen föredrar men anser också att e-böcker kommer att dominera marknaden då det blir möjligt att låna de smidigt på bibliotek. Han påstår att de som värnar för den gamla typen av läsning inte inser vilka utmaningar framtidens bibliotek står för. Artikelförfattaren uttrycker det i egna ord såhär:

”Framtidens bibliotek måste möjliggöra samma demokratiska och jämlika tillgång- och vägledning- till litteratur och forskning, bildnings- och kulturvärden oavsett i vilken form den distribueras, som folkbiblioteken idag.”

Vidare betonar Nordebo att dagens hyllande av pappersböcker samt förkastande av e-böcker påminner om hur adeln värnade om sina böcker innan utbildning spreds neråt i den dåtida hierarkin. Artikeln avslutas med att Nordebo uppmanar folk att se tillbaka i tiden och hur utvecklingen har påverkat oss.

Categories: Internet, IT, Kunskap, Språk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *