Svenska Akademin

No Comments

Svenska Akademiens instiftelse


”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”. Det var kungens egna ord om den Svenska Akademiens arbete.  Det var till stor del kungen själv som skrev Akademiens stadgar och det gjorde han med inspiration från reglerna av den Franska Akademien. Stadgarna från de båda Akademierna påminner därför en hel del om varandra.

Gustav III bestämde att man skulle införa den 20:e december som högtidsdag för den Svenska Akademien. Detta för att det var datumet för Gustav II födelse. Det fanns även grundläggande patriotiska tankar bakom den Svenska Akademien. Han ville stärka den patriotiska känslan i landet. Han bestämde sig därför att man varje år på högtidsdagen skulle prägla ett mynt med en avteckning av en framgångsrik svensk.

Read More…

Categories: Kunskap, Språk