Bloggens makt i samhället – Del 2 av 2

No Comments
Spread the love

Nu kommer del 2 av serien Bloggens makt i samhället.


I boken Bloggtider(2005) så skriver Erik Sattin om hur bloggare haft viktigare roller än andra klassiska medier så som tidningar och television under specifika händelser.
Ett exempel författaren framhäver är påtvingandet av republikanens Trent Lotts avgång från senaten efter ett rasistiskt uttalande under senatorn Storm Thurmonds hundraårsfirande.

Sattin berättar att nyhetskanalerna på plats inte uppmärksammade uttalandet till en början utan fortsatte fokusera på den glada stämningen vid firandet. Han informerar om att två stora bloggare hade kommenterat uttalandet sarkastiskt och därefter spred det sig vidare genom bloggvärlden. Författaren menar att bloggarna vägrade släppa taget om händelsen eftersom att de inte var tvungna att skriva i syfte att göra några annonsörer nöjda, utan för att de drevs av entusiasm samt det inflytande de byggt upp bland sina läsare. Han berättar att nyhetskanalerna inte tog upp uttalandet förens efter att det redan spridit sig som en löpeld i bloggvärlden samt att det hela slutade med att Trent Lott var tvungen att avgå trots flera ursäkter.

Slutsatser kan dras ifrån de olika artiklarna att bloggarna sannerligen är en maktfaktor i dagens samhälle. Bloggare har idag fått stort inflytande och de kan välja att utnyttja det till något som de personligen känner är värdigt att uppmärksamma. Detta kan leda till både gott och ont på så sätt att personer med stort inflytande inom bloggsfären lätt kan påverka andra till att tycka en viss sak. Ett exempel som jag tog upp tidigare är politiska organisationer som inte accepterar vissa åsikter de inte finner passande på sina bloggforum.

Samtidigt som vi såg i historien om Trent Lott så kan de också användas till att uppmärksamma skandaler inom politiken och även föra fram samhällsproblem som annars skulle gått näst intill obemärkta. Som vi såg räckte det med att två personer skrev några sarkastiska kommentarer för att det sedan skulle explodera och diskuteras flitigt på internet för att inte långt efter tas upp av alla olika sorters media.

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *