Bloggens makt i samhället – Del 2 av 2

No Comments

Nu kommer del 2 av serien Bloggens makt i samhället.


I boken Bloggtider(2005) så skriver Erik Sattin om hur bloggare haft viktigare roller än andra klassiska medier så som tidningar och television under specifika händelser.
Ett exempel författaren framhäver är påtvingandet av republikanens Trent Lotts avgång från senaten efter ett rasistiskt uttalande under senatorn Storm Thurmonds hundraårsfirande.

Sattin berättar att nyhetskanalerna på plats inte uppmärksammade uttalandet till en början utan fortsatte fokusera på den glada stämningen vid firandet. Han informerar om att två stora bloggare hade kommenterat uttalandet sarkastiskt och därefter spred det sig vidare genom bloggvärlden. Författaren menar att bloggarna vägrade släppa taget om händelsen eftersom att de inte var tvungna att skriva i syfte att göra några annonsörer nöjda, utan för att de drevs av entusiasm samt det inflytande de byggt upp bland sina läsare. Han berättar att nyhetskanalerna inte tog upp uttalandet förens efter att det redan spridit sig som en löpeld i bloggvärlden samt att det hela slutade med att Trent Lott var tvungen att avgå trots flera ursäkter.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap