Bloggens makt i samhället – Del 1 av 2

No Comments

De olika medier där folk hämtar information om vad som sker i världen ser annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Bloggsfären växer ständigt och idag finns det tiotals miljoner bloggar där man kan hämta information samt aktivt delta i diskussioner med anda människor. Under de senaste åren har besöken på bloggar växt kraftigt och därmed även inflytandet vilket lyfter fram frågan: Är bloggen en maktfaktor?

I forskningsrapporten Unga medborgares bloggande som demokratiskt deltagande(2007) så berättar Karin Rudefelt om hur bloggtrenden inleddes 1999 med att ett flertal lättillgängliga publiceringsverktyg inriktat mot bloggande som till exempel Blogger.Com lanserades. Vidare säger hon att det finns en viss tillit till att bloggtekniken ger bättre möjligheter för medborgliga samtal och samtidigt att det är många bloggare som själva ser en stor potential för att kunna påverka samhället politiskt via bloggande.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap