Bloggens makt i samhället – Del 2 av 2

No Comments

Nu kommer del 2 av serien Bloggens makt i samhället.


I boken Bloggtider(2005) så skriver Erik Sattin om hur bloggare haft viktigare roller än andra klassiska medier så som tidningar och television under specifika händelser.
Ett exempel författaren framhäver är påtvingandet av republikanens Trent Lotts avgång från senaten efter ett rasistiskt uttalande under senatorn Storm Thurmonds hundraårsfirande.

Sattin berättar att nyhetskanalerna på plats inte uppmärksammade uttalandet till en början utan fortsatte fokusera på den glada stämningen vid firandet. Han informerar om att två stora bloggare hade kommenterat uttalandet sarkastiskt och därefter spred det sig vidare genom bloggvärlden. Författaren menar att bloggarna vägrade släppa taget om händelsen eftersom att de inte var tvungna att skriva i syfte att göra några annonsörer nöjda, utan för att de drevs av entusiasm samt det inflytande de byggt upp bland sina läsare. Han berättar att nyhetskanalerna inte tog upp uttalandet förens efter att det redan spridit sig som en löpeld i bloggvärlden samt att det hela slutade med att Trent Lott var tvungen att avgå trots flera ursäkter.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap

Bloggens makt i samhället – Del 1 av 2

No Comments

De olika medier där folk hämtar information om vad som sker i världen ser annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Bloggsfären växer ständigt och idag finns det tiotals miljoner bloggar där man kan hämta information samt aktivt delta i diskussioner med anda människor. Under de senaste åren har besöken på bloggar växt kraftigt och därmed även inflytandet vilket lyfter fram frågan: Är bloggen en maktfaktor?

I forskningsrapporten Unga medborgares bloggande som demokratiskt deltagande(2007) så berättar Karin Rudefelt om hur bloggtrenden inleddes 1999 med att ett flertal lättillgängliga publiceringsverktyg inriktat mot bloggande som till exempel Blogger.Com lanserades. Vidare säger hon att det finns en viss tillit till att bloggtekniken ger bättre möjligheter för medborgliga samtal och samtidigt att det är många bloggare som själva ser en stor potential för att kunna påverka samhället politiskt via bloggande.

Read More…

Categories: Bloggar, Internet, Kunskap